Welkom bij Tacomodels.nl


Wij heten U hartelijk welkom op de website van Tacomodels.nl


Wat kunt op onze website vinden en verwachten? U zult ontdekken, dat wij voornamelijk modellen brengen van NS materieel maar U vindt geen uitgebreide commerciele informatie en ook geen verhandelingen over modellen in het grootbedrijf. Hiervan is op internet genoeg aanwezig. Wel vindt U gegevens en tekst over de spoorweg modellen, die wijzelf fabriceren en op de markt brengen. De gegevens kunnen varieren van een korte beschrijving, tips, planning enz. Vooral dat onderwerp "planning" zal belangrijk worden gevonden. Immers in de praktijk komt er van een planning niet al teveel terecht, maar is het wel een poging om orde in de chaos te scheppen. Bij ons zal dit niet wezenlijk anders zijn. Niet alleen externe factoren zijn hier debet aan, maar ook de hoeveelheid beschikbare tijd speelt een cruciale rol. Op de website zal wel zoveel mogelijk worden aangegeven waardoor een planning eventueel niet wordt gehaald. Dat is dan winst. U ziet dat er gewerkt wordt en kunt de stand van zaken ruwweg bijhouden.

Verder zult U geen complete prijslijsten o.i.d aantreffen. Onze modellen worden in kleine series gebouwd en zijn over het algemeen snel uitverkocht. Wel is het de bedoeling om op onze site aan te geven waarmee wij bezig zijn, zodat U een keuze zult kunnen maken. Voorraad is meestal nauwelijks aanwezig. Bovendien kunt U via de e-mail functie bestellen. De pagina verkrijgbaarheid brengt U verder.

Wij hopen, dat U op de site kunt vinden wat U zoekt. Indien dit niet het geval is, schroomt U dan niet om het ons te laten weten. Als we een antwoord hebben, krijgt U dat en als we het antwoord niet weten, vertellen we dat ook.